Víte, že ...

WTW má plně vybavený mobilní měřicí přívěs pro online monitoring většiny fyzikálně chemických  parametrů vod, který si můžete zapůjčit. Je vybaven mj. systémem IQ Sensor Net a procesním analyzátorem TresCon.

WTW IQ Sensor Net - digitální měřicí systém, je vstupní bránou do online meřicí techniky, absolutně flexibílní a bez omezení ve své konfiguraci a použití! Možnosti měření parametrů pH, O2, NH4+, NO3-, Turb, Cond, TOC, Ptot a mnoho dalších.

 

 

 

 

 

 

Titrátory

Titrátory

Titrace patří mezi nejpřesnějším a nejrozšířenějším analytickým postupům.

Oblastmi nasazení automatických titrátorů jsou laboratoře v potravinářském a chemickém průmyslu a také laboratoře na úpravnách pitných vod nebo čistírnách odpadních vod.

Typickými měřenými veličinami jsou kyselinová a bazická kapacita, dusík podle Kjeldahla, chloridy, CHSK, kyselinové číslo, jódové číslo a další parametry.